liceogalileinardo.it

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Hur man ritar doppisogoner

Hur man ritar doppisogoner

Konstruera Dip Isogons Dip Isogons är ett sätt att klassificera veck efter deras geometri. Beroende på steg 2: Rita en tangentlinje på toppen av vecket. Klass 1: Den korrekta representationen av veckstilar är en av de mest utmanande aspekterna av geologisk modellbyggnad. Isogon Ramsay Fold Classes-konstruktion. Klassificera veck på basis av dip-isogoner.

Kapitel 1 till 5 har beskrivit tekniker för att rita vertikala struktursektioner av vikta och felaktiga stenar, men. Constructing Dip Isogons geology-side-of-tumbler: Ett av sätten på vilket geometrin kan studeras i vikprofil genom att rita doppisogoner.

Dessa är linjer med lika lemmar på intilliggande. HL-dopp: Du kan rita isogoner med programmet Fabric8. Det finns många program för detta ändamål som de nämner ovan som Dips, Stereonet, Georient. Doppa isogoner: Doppisogoner är imaginära linjer som kan dras mellan två punkter med lika dopp i vikstrukturen. De är raka linjer som kan vara. Dip isogon är en linje som förbinder punkter med lika lutning eller dopp på de yttre och inre avgränsande ytorna i ett vikat lager.

John Ramsay föreslog en. Isogon-rosett: Dopp-isogoner ritas på profilsektionen av en vikning genom att länka lika poäng. Klass 1 - Doppa isogoner konvergerar nedåt mot axialytan, vilket betyder att den yttre bågens krökning är mindre än den inre bågen.

Liknande vikning: Observera att den vältrade lemmen sjunker brantare än den axiella plana klyvningen. Sängar i upprätt lem; doppisogoner är vinkelräta mot lager. Konturdiagram över strukturella element användes för att rita bältet med bäst passform. En geologisk vikning inträffar när en eller en stapel med ursprungligen plana och plana ytor, såsom veck, klassificeras efter sin storlek, vikform, täthet och dopp av det axiella planet.

Figur - Det klassiska trepunktsproblemet där en linje dras mellan två .. Slutligen indikerar klass 3 doppisogoner ett veck där den inre ytan är mindre. Söka efter:

(с) 2019 liceogalileinardo.it